Korstnapühkimisest

kas mustalt või väga mustalt?
Kogemus

XXI sajandi algus on küttetehniliselt 1001 võimaluse aeg kus korstnapühkija töömaaks on põlemisprotsessil baseeruvad lahendused. Kütteks kasutatakse nii gaasi, õli, teravilja kui ka mitmesuguseid puidul põhinevaid küttematerjale. Katlasüsteemi korral juhib põlemist automaatika. Automaatika juhib parimatel juhtudel ka halupuiduga köetavaid pliite ja ahje ja seda isegi siis kui need on kohapeal pottsepa poolt ehitatud. Kõige põnevamaks väljakutseks tänapäevastes lokaalsetes küttesüsteemideks ongi korstnapühkija jaoks halupuudega köetavad kodused lahendused, sest see on koht kus igavust ei tunta. Kohtad reheahju, vene petškat boroviga laka peal, nullvuugiga kahhelahje. Pottseppade käekirjad on koolkonniti erinevad, aga meistri töö kestab üle meistri ja on meistritöö ka tänaselgi päeval. Tänaste meistrite parimad tööd on korstnapühkija jaoks vägagi näppumööda, sest kütuse põletamisel parimates ahjudes-pliitides on saavutatud tase, kus põlemise täielikkus tagab selle, et kortnapühkija näpud ja ka kopsud jäävad tööd tehes puhtaks, kuna lõõristik ise on puhas.

Nõustamine

Millal

Korstnapühkija nõu on hüva nõu , mida on soovitav eriti kuulata võtta juhtudel kui:

Lased endale projekteerida uut kodu, milles soovid näha ka mõnd küttekollet, sest see on spetsiifika, mida projekteerija reeglina ei valda. Hoone ja tehnosüsteemid on üks tervik, planeerimisstaadiumis on õigeim aeg seda arvestada.

Lähed ostusooviga vaatama müügis olevat kinnisvara, kus on sees küttekoldeid. Tõenäoliselt ei suuda Sa ise hinnata nende tehnilist seisukorda ja rahalist väärtust.

Oled soetanud kinnisvara kus sees on küttekoldeid. Kutsu korstnapühkija enne kui hakkad „tapeeti vahetama“.

Kui Sinu kodu korstnad, ahjud ja pliidid ilmutavad väsimise märke.

Ja lõpuks - kui oled korstnaomanik, kohustab seadus Sind ja korstnapühkijat, regulaarselt Sinu pool kodus kohtuma , et tagada nõndaviisi kogukonna turvalisust. Korstnapühkija peab visiidi käigus nähtule andma oma hinnangu ja koostama akti. Seda tegevust koordineerib Päästeamet.

Uudised korstna teemal

Mida on oluline teada, kui oled korstna omanik

Võta korstnapühkijaga ühendust